Vitajte v apartmáne C3 v ubytovaní Friends Tatry.

Nižšie nájdete všetky informácie, ktoré by vás mohli ohľadom apartmánu zaujímať a riešenia na situácie, ktoré by vás mohli počas pobytu stretnúť.

Nočný kľud je od 23:00 do 7:00.

Prosíme, rešpektujte túto dobu, pretože je veľmi pravdepodobné, že v apartmáne vedľa vás sú hostia, ktorých na druhý deň čaká dlhá túra v Tatrách a potrebujú sa dobre vyspať.

Check-out, alebo odchod z apartmánu v posledný deň vášho pobytu je do 10:00. Pokiaľ by ste potrebovali viac času, dajte nám vedieť a spravíme všetko pre to, aby sme vám vyšli v ústrety.

Vo vašom apartmáne sa nachádza termostat vedľa vchodových dverí. Termostaty sa ovládajú iba tlačidlami / .

Na displeji vidíte čas a aktuálnu teplotu zaznamenanú termostatom. Ak chcete teplotu zvýšiť alebo znížiť, použite tlačidlá / a nastavte si vami požadovanú teplotu. Následne začne na túto zmenu reagovať kotol, o čom ani nebudete vedieť. Prosíme o trochu trpezlivosti. Po zmene teploty začne do radiátorov prúdiť viac alebo menej horúcej vody, preto treba chvíľu počkať, kým sa teplota začne meniť.

Vždy skontrolujte, či sú radiátory na maxime, na čísle 5. Ak nie sú, nemusí teplá voda z jedného radiátoru prechádzať do druhého v plnom množstve. Teplotu v apartmáne ovládajte výlučne termostatom.

Na apartmáne máte k dispozícii sklokeramickú varnú dosku, elektrickú rúru, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu, kávovar, mlynček na kávu, umývačku riadu, toastovač a hriankovač.

Sklokeramická varná doska

Sklokeramickú dosku zapnete pridržaním tlačidla a následne si vyberiete platňu, ktorú chcete zapnúť a stlačíte tlačidlo označujúce danú platňu. Objavia sa čísla 00 a pomocou tlačidiel +/- si navolíte požadovaný výkon na stupnici od 1 (najslabšie) po 9 (najsilnejšie). Vami zvolená platňa bude červená, čo znamená, že je horúca. 

Ak chcete zmeniť intenzitu výkonu, stlačte tlačidlo príslušnej platne a pomocou tlačidiel +/- zmeňte intenzitu výkonu.

Ak chcete zapnúť súčasne ďalšie platne, vždy stlačte tlačidlo príslušnej platne a pomocou tlačidiel +/- nastavte výkon. Podľa zobrazených čísel viete, ktoré platne máte zapnuté a na aký výkon. Zapnuté platne budú tiež červené.

Pre vypnutie všetkých zapnutých platní naraz stačí stlačiť tlačidlo . Platne sa vypnú a na displeji bude svietiť “H” pri každej platni, ktorá je vypnutá ale ešte horúca.

Pre vypnutie iba jednej platne a ponechanie ostatných zapnutých, treba najskôr stlačiť tlačidlo danej platne, ktorú chcete vypnúť a tlačidlom – nastavíte 0. Následne sa platňa vypne a ostane na displeji pri danej platni blikať “0” a “H”. Vtedy je daná platňa vypnutá ale ostatné, ktoré boli zapnuté ostanú zapnuté. 

Tlačidlo je pre zamknutie tlačidiel. Ak pri ikone svieti červené svetielko, tak je displej zamknutý a tlačidlá nebudú fungovať. Pre odomknutie stlačte a podržte tlačidlo “kľúčik” až kým sa nevypne červené svetielko.

Elektrická rúra

Rúru zapnete otočnými regulátormi. Otočné regulátori musíte najskôr zatlačiť aby regulátory vystúpili von a mohli ste s nimi otáčať. Otočným kolieskom vpravo si vyberiete požadovaný výkon v stupňoch celzia (°C). Otočným kolieskom vľavo si zvolíte požadovanú funkciu rúry podľa nasledovných možností:

Pre vypnutie rúry otočte ľavé koliesko na symbol “0” a pravé koliesko na symbol .

Mikrovlnná rúra

Mikrovlnnú rúru otvoríte potiahnutím rúčky na dvierkach. 

Najjednoduchšie ohrievanie nastavíte tlačidlom “Start/ +30s” kedy si nastavíte ohrievanie na 30 sekúnd jedným stačením tlačidla. Pre navýšenie času ohrevu stlačíte tlačidlo viac krát, kedy sa čas navyšuje každým stlačením o 30 sekúnd.

Pre zastavenie ohrevu stlačte tlačidlo “Stop”, kedy sa ohrev zastaví a môžete mikrovlnku otvoriť a jedlo vybrať. Pre pokračovanie v ohreve zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ”Start/ +30s” a mikrovlnka bude pokračovať v ohreve tam kde prestala. Stále viete čas navýšiť cez tlačidlo ”Start/ +30s”. 

Pre zastavenie ohrevu a vymazanie zostatkového času na displeji stlačte tlačidlo “Stop” dvakrát po sebe.

Prosíme, dávajte pri ohreve na tanier kryt, ktorý nájdete v mikrovlnke. Niektoré potraviny môžu v mikrovlnke „explodovať“ a zašpiniť celú mikrovlnku.

Rychlovarná kanvica

Rychlovarnú kanvicu po naplnení vodou zapnete posunutím prepínača. Po zohriatí vody by sa mala kanvica automaticky vypnúť. Pozor pri dotyku, rychlovarná kanvica môže byť horúca.

Umývačka riadu

Umývačka riadu je zabudovaná v skrinke pod umývadlom. Po otvorení uvidíte tlačidlá.

Do umývačky uložte riady a vložte do nádobky na vnútornej strane dvierok tabletu na umývanie, ktorú nájdete v skrinke pod umývadlom.

Umývačku zapnete tlačidlom úplne vľavo . Program si zvolíte stlačením tlačidla “P”, kedy sa vám budú prepínať programy P1, P2, P3, P4. Zvolený program bude označený červený svetlom. Keď si zvolíte požadovaný program, tak umývačku spustíte tlačidlom úplne vpravo a umývačku zatvorte. Následne budete počuť, že sa umývačka zapne a budete počuť vodu. Keď sa program skončí, umývačka sa vypne a zaznie zvukové znamenie. Pre úplne vypnutie umývačky stlačte tlačidlo vľavo .

Kávovar a mlynček na kávu

Aby ste mali z pobytu čo najlepší zážitok, máme pre vás k dispozícii kvalitnú kávu od slovenskej pražiarne kávy coffeein.sk.

V prípade, že sa vám káva počas pobytu minie, dajte nám vedieť, radi vám ju doplníme.

Pre používanie TV potrebujete 2 ovládače. Jeden ovládač je od samotného televízora a druhý od set-top boxu, ktorý sa stará o dodávanie signálu a programov do televízora. Ak si nieste istý, označenie nájdete na spodnej strane ovládača. Ovládačom od televízora iba zapínate televízor, samostatnú obrazovku. Televízne kanály prepínate na ovládači od set-top boxu.

Televízor zapnete tlačidlom v ľavom hornom rohu ovládača od TV. Set-top box zapnete tlačidlom v pravom hornom rohu ovládača od set-top boxu. Keď je set-top box zapnutý, kontrolka na set-top boxe svieti na zeleno.

Po zapnutí televízora a set-top boxu by ste mali na televízore vidieť posledný program, ktorý bol sledovaný. Zvoliť iný program môžete tlačidlami na ovládači od set-top boxu.

V prípade ak po zapnutí televízora vidíte oznam „Chýbajúci signál“ je pravdepodobné, že k TV pripojil hosť pred vami vlastné zariadenie a je potrebné na ovládači prepnúť zdroj signálu. Na ovládači od TV stlačte tlačidlo “INPUT” (vpravo hore) a prepnite zdroj na HDMI1 a potvrďte tlačidlom “OK”.

V prípade, že chcete zmeniť jazyk programu (AUDIO), prípadne zapnúť/vypnúť titulky (SUB-T), túto možnosť nájdete v úplne dolnej časti ovládača od set-top boxu.

Pre vypnutie treba vypnúť TV aj set-top box pomocou tlačidiel na ovládačoch od TV aj set-top boxu. Keď je set-top box vypnutý, kontrolka na set-top boxe svieti na červeno. Keď je TV vypnutá, svieti na nej kontrolka na červeno. 

Ak máte iné problémy, neváhajte nás kontaktovať a pomôžeme vyriešiť.

Teplá voda je v apartmáne vyhrievaná stredne veľkým plynovým kotlom, ktorý má každý apartmán vlastný.

V niektorých prípadoch, sa môže stať, že sa zníži teplota teplej vody. Dôvodom je zväčša to, že sa sprchovali všetci vaši členovia hneď po sebe a kotol nestihol zohriať viac vody, aj keď sa automaticky prepne na najvyšší výkon. Stačí pár minút počkať a všetko je znova v poriadku.

Druhým problémom môže byť, že sa sprchuje „celý blok“. Hlavne vo večerných hodinách je štandardom, že sa ľudia sprchujú v istom čase. Vtedy sa môže stať, že prívodné potrubie do bloku nestíha dodávať do bloku vodu v požadovanom tlaku. To neznamená, že vodu nemáte, ale že je iba menší tlak vody.

Takto to bolo dimenzované pri výstavbe apartmánov a nevieme to nijakým spôsobom ovplyvniť. Za tento fakt sa ospravedlňujeme. Ak by sme to vedeli ovplyvniť, vyriešime to.

V prípade, že by ste mali problém s teplotou vody, napríklad máte len studenú vodu, dajte nám vedieť.

Smetné nádoby nájdete pred kovovou bránou do bloku C. Tu sa nachádzajú aj nádoby na separovanie odpadu. K dispozícii máte čiernu nádobu na zmiešaný odpad, žltú na plast, modrú na papier, zelenú na sklo a taktiež hnedú na bioodpad.

V apartmáne máte smetnú nádobu na smeti a potom malý hnedý smetiak na bioodpad. Sáčky do týchto smetiakov nájdete v skrinke pod umývadlom. Ak by ste potrebovali viac, dajte nám vedieť.

Na Slovensku máme zálohovanie plastových a sklenených fliaš od nápojov. Tieto obaly môžete vrátiť v automate umiestnenom v obchode, kde ste si nápoje kúpili. Cena obalu je 0,15€. Ak nemáte záujem o vrátenie vratných obalov, prosíme, vložte ich do samostatného koša pri vstupných dverách do budovy.

Predchádzame tým neporiadku pri smetných nádobách od ľudí hľadajúcich práve tieto obaly.

Ak sa stane, že ste na túre zmokli, môžete si veci vysušiť na voľne stojacom sušiaku. V zloženom stave ho nájdete v menšej izbe za skriňou.

Pokiaľ ste u nás na dlhšom pobyte, je možné, že si chcete svoje veci vyprať. Na poschodí, vedľa apartmánu č.3 nájdete práčovňu. K dispozícii máte práčku a sušičku. V miestnosti nájdete aj prášok na pranie.

Po vypratí a vysušení, si prádlo môžete zobrať na apartmán v koši na prádlo, ktorý sa v miestnosti nachádza. Ak by ste ho tam nenašli, je pravdepodobné, že iný hosť ho zabudol vrátiť spať do práčovne a má ho na apartmáne.

Práčka

Práčka sa nachádza vzadu pod oknom. Po naplnení prádlom vysuňte zásobník na prací prášok na ľavej strane a nasypte prášok do najväčšej priehradky vľavo. Ak máte aviváž, túto naplňte do prostrednej priehradky. Pravá priehradka je na predpierku. Množstvo prášku naplňte podľa množstva prádla. Zásobník zatvorte. 

V strede panelu je otočné koliesko, ktorým zvolíte program prania. Na základe zvoleného programu vidíte na displeji teplotu vody prania a počet otáčok odstreďovania. Tlačidlami pod displejom “Teplota” a “Otáčky” si viete tieto ešte aj upraviť, zvýšiť alebo znížiť. Keď máte parametre nastavené, práčku zapnete stlačením tlačidla “Štart” na pravej strane pod displejom. Počas prania sú dierka na práčke zamknuté, neviete ich otvoriť. Keď program skončí, viete práčku otvoriť a prádlo vybrať. 

Sušička

Sušička prádla sa nachádza vpredu pri dverách. Najskôr skontrolujte, či je filter sušičky vyčistený. Otvorte dvierka sušičky a dolu vyberte plastový biely filter, ktorý otvorte a vyprázdnite do koša, ak sa v ňom nachádzajú pozostatky prachu z predošlého sušenia. Ďalej vyprázdnite nádobu na vodu v hornej časti vľavo. Vysuňte tento zásobník von a ak je v ňom voda, vylejte ju.

Do sušičky vložte mokré prádlo. Dávajte pozor, aby ste sušičku nepreplnili ale vložili do nej optimálne množstvo prádla, teda aby sa prádlo mohlo v sušičke v poriadku otáčať. 

Zapnite sušičku tlačidlom vpravo od displeja. Zvoľte program sušenia otočným kolieskom v strede panelu. Podľa zvoleného programu uvidíte na displeji čas sušenia. Program spustíte stlačením tlačidla vpravo pod displejom. 

Keď program sušenia skončí, sušička sa vypne a môžete prádlo vybrať. Ak prádlo nie je ešte suché, zapnite program znovu, alebo zvoľte iný program. 

Po ukončení sušenia vyčistite filter a vylejte vodu zo zásobníka vody, aby bola sušička pripravená na ďalšie použitie. 

Keď sa vám počas pobytu prihodia zdravotné komplikácie, môžete použiť lieky a pomôcky, vrátane teplomera, ktoré sú umiestnené v lekárničke v práčovni. Práčovňa sa nachádza na poschodí, vedľa apartmánu č.3.

Ak si stav vyžaduje lekársku pomoc, v obci máme menšie zdravotné stredisko. V prípade, že máte komplikácie mimo ordinačných hodín, v blízkom meste Poprad sa nachádza nemocnica. A ak by bolo najhoršie, rýchlu zdravotnú službu zavoláte telefonicky na čísle 150 alebo 112.

Upratovanie apartmánu zabezpečujeme po vašom odchode. Ak však potrebujete, v apartmáne máte k dispozícií malú metličku s lopatkou- umiestnené v kuchyni v skrinke pod umývadlom . 

Ak potrebujete vysávač alebo mop, tieto sa nachádzajú v práčovni, vedľa apartmánu č.3. Tieto sú pre všetky apartmány, preto ich po použití vráťte na miesto, aby boli k dispozícii aj ostatným.

Uteráky, posteľné prádlo

Uteráky a posteľné prádlo meníme po vašom odchode. Ak však potrebujete nové uteráky, dajte nám vedieť a vieme vám ich vymeniť za čisté. 

Posteľné prádlo tiež meníme po vašom odchode. V prípade potreby výmeny nám dajte vedieť a poskytneme vám nové.

Iné

Ak na apartmáne čokoľvek nefunguje alebo niečo chýba, dajte nám hneď vedieť a my urobíme všetko preto, aby sme toto napravili.


Máte otázku alebo problém na ktorý ste nenašli odpoveď?
Neváhajte a napíšte nám ju sem nižšie:

    Meno:

    Váš apartmán:

    Otázka: