Pre používanie TV potrebujete 2 ovládače. Jeden ovládač je od televízora a druhý od set-top boxu. Ovládačom od televízora iba zapínate televízor, samostatnú obrazovku. Televízne kanály prepínate na ovládači od set-top boxu.

V prípade ak po zapnutí televízora vidíte oznam „Chýbajúci signál“ je pravdepodobné, že k TV pripojil hosť pred vami vlastné zariadenie a je potrebné na ovládači prepnúť zdroj signálu. Riešenie nájdete nižšie.


Zo spodnej strany každého ovládača je štítok, ktorý označuje, ku ktorému zariadeniu je ovládač určený.


Používanie ovládačov:

Červeným tlačidlom na ovládači od TV zapnite televízor. Mal by sa zapnúť do 5 sekúnd. Ak sa nezapne, stlačte tlačidlo trochu silnejšie. Keď bude televízor zapnutý, tento ovládač už nepotrebujete.

Červeným tlačidlom na ovládači od set-top boxu, zapnite set-top box. Na krabičke pod televízorom sa zmení červené svetielko na zelené.

Následne by ste mali vidieť aktuálny program a môžete si vyberať z viac ako 130 programov, pomocou ovládača od set-top boxu.

Hlasitosť môžete regulovať na obidvoch ovládačoch.


Prepínanie audio stopy

Niektoré kanály ponúkajú aj možnosti zmeny audio stopy. K dispozícii máte vačšinou slovenčinu a angličtinu. Zmenu audio stopy docielite stlačením tlačidla AUDIO na spodu ovládača. Následne si na TV vyberiete stopu, ktorú chcete.

Ak je k dispozícia iba jedna stopa, kanál zmenu jazyka audio komentára nepodporuje.


Možné problémy

Chýbajúci signál“

Často sa stáva, že aj keď zapnete TV a set-top box svieti na zeleno, televízor zobrazuje správu „Nieje signál“ alebo niečo podobné. To pravdepodobne znamená, že hosť pred vami mal pripojené k TV vlastné zariadenie, napr. kameru.

Riešenie: Slačte tlačidlo SOURCE a vyberte pripojenie HDMI 1. Vtedy nastavíte, aby bol televízor pripojený k set-top boxu.


„Nejde zvuk“

Zvuk môže byť vypnutý alebo stíšený na jednom, alebo druhom ovládači.

Riešenie: Overte na jednom aj na druhom ovládači, či je zapnutý zvuk, prípadne či nieje stíšený na minimum.


Ak problémy pretrvávajú, dajte nám vedieť a prídeme sa na to pozrieť alebo poradíme!

Návrat na Manuál