Pravidlá Cornhole sú vskutku jednoduché. Ide o outdoorovú zábavu, ktorá sa hrá na dvoch hracích doskách. Cieľom hry je hodiť vrecko naplnené kukuricou tak, aby prešlo dierou v doske (po anglicky je CORN kukurica a HOLE diera). Hrá sa vo dvojici a hráči sa striedajú v hádzaní vreciek. V jednom kole hodí každý hráč 4 vrecká. Po odohratí kola sa spočítajú body. Vrecko, ktoré skončilo v diere sa počíta za 3 body, vrecko na doske je za 1 bod a vrecká mimo dosky sú za 0 bodov. Hra končí kolom, v ktorom jeden z hráčov dosiahol aspoň 21 bodov.

Základné Cornhole pravidlá

Ihrisko

Rozmery ihriska

Ihrisko Cornhole je obdĺžniková plocha široká približne 2,5 m a približne 11 m dlhá. Na hracej ploche sú 2 proti sebe umiestnené Cornhole dosky v odhodových zónach. 

Vzdialenosť dosiek

Hracie dosky musia byť kolmo oproti sebe. Vzdialenosť medzi prednými stranami dosiek je 8,23 m.

Odhodová zóna

Každý hráč má svoju odhodovú zónu z jednej strany dosky. Zóna je 90 cm široká a 120 cm dlhá. Hranica odhodu je pomyselná čiara, ktorá je predĺžením prednej strany dosky. Hráč pri odhode, musí byť vnútri svojej odhodvej zóny.